Категория Навигация:

В момента сте на:

Заместват луминисцентното осветление. LED тръбите имат дълъг живот и голяма яркост. Нямат трептения. Те се монтират лесно. Енергийно ефективни са - ниски разходи за елекроенергия. Щадящи околната среда - не отделят вредни за здравето излъчвания.