Общи условия за ползване

ОБЩИ УСЛОВИЯ

ПРЕДМЕТ

Настоящия договор е договор за продажба от разстояние, и се сключва въз основа на предложение от страна на доставчика „ЛЕДШОП” ЕООД до потребителя (клиент) като част от система за продажба на стоки или предоставяне на услуги. Чрез натискане на бутон „Поръчай”, Вие потвърждавате чрез електронни средства изявлението си за сключване на договора.

Ledshop-bg.com, накратко сайта, е интернет магазин за светодиодно (LED) осветление собственост на доставчика „ЛЕДШОП” ЕООД. Поръчвайки и закупувайки продукти от Ledshop-bg.com, дори и да не сте натиснали бутана ”Запознах се с общите условия”,  Вие декларирате автоматично с натискане на бутон „Поръчай”, че сте съгласни с Общите правила за закупуване и ползване на продукти и услуги предоставяни от „ЛЕДШОП” ЕООД.

УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ

РЕГИСТРАЦИЯ -УКАЗАНИЯ

За да заяви продукти за закупуване, Клиента предварително се регистрира попълвайки регистрационната форма в сайта. Задължително се попълват данните във всички полета отбелязани със звездичка. За поверителнот и използването на данните на Клиента прочетене тук.

Регистрирайки се, Вие гарантирате и декларирате, че предоставените данни са верни и пълни, и се задължавате при промяна да ги актуализирате своевременно.

Всеки клиент може да управлява активността на своя акаунт и да актуализира (редактира) информацията на своя профил. „ЛЕДШОП” ЕООД има право да разполага с данните на клиента извършил електронно изявление (заявка), съгласно общите условия и Закона за личните данни. Предоставените от Вас данни ще бъдат ползвани само и единствено с цел доставка на поръчаните от Вас продукти, както и с цел идентифициране на клиента, и не включват други ангажименти.


„ЛЕДШОП” ЕООД не предоставя данните Ви на трети лица.

След натискане на бутон „Поръчай”, клиентът декларира потвърждавайки, че е извършил електронно изявление за поръчка (заявка) на предлаганите от Ledshop-bg.com продукти и/или услуги. Електронното изявление се счита за получено с постъпването му в посочената от Ledshop-bg.com („ЛЕДШОП” ЕООД) информационна система чрез регистрационната форма и съответната заявка за стоки и /или услуги. С регистрацията и извършване на електронно изявление – заявка на продукти, клиентът декларира, че е съгласен и приема договора и Общите условия публикувани тук.

Двете дтрани се задължават да спазват клаузите по договора и Общите условия подробно описани в сайта.

С регистрацията си, Клиента създава потребителско име и парола за достъп до профила си в сайта, от където може да следи своите поръчки. Всеки клиент е длъжен да излиза от клиентския си профил чрез бутона „Изход” с цел сигурност и опазване на данните му.

След извършване на електронно изявление (заявка) за покупка на стоки чрез сайта Ledshop-bg.com, Клиента получава уникален номер за всяка своя поръчка. Незабавно ще получи и потвърдителен имейл с подробности и линк за проследяване на статуса на поръчката.

При приемане на продукт закупен от интернет магазина Ledshop-bg.com, Клиентът е длъжен да прегледа продукта и да уведоми „ЛЕДШОП” ЕООД,  ако установи фабрични дефекти. Ако купувачът не направи това в седем дневен срок от получаване на доставката, то тя се счита одобрена.

Съгласно чл. 55 от Закона за защита на потребителя, Клиентът има право, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, да върне стоката в срок от 7 (седем) работни дни, считано от датата на получаване и. Задължително условие е стоките (продуктите) да не са ползвани, стоката да е в оригиналната си опаковка и да не е нарушена целостта и.

ГАРАНЦИОННИ УСЛОВИЯ

Всички  продукти предлагани от "ЛЕДШОП" ЕООД имат гаранционен срок минимум от 1 година, считано от датата на закупуване на продукта. Гаранционния срок може и да е по-дълъг ако това изрично е упоменато на опаковката, както и на интернет страницата на продукта. 

Гаранцията важи при връщане на продукта в обекта, от който е закупен (гр. София 1336, Люлин 1, ул.102, бл.032А), в оригиналната опаковка и представяне на фактура и касова бележка.

ЦЕНА

В интернет страницана Ledshop-bg.com е публикувана цена на всики продукт поотделно, като цените обявени в сайта са без надчислен данък 20% ДДС.  „ЛЕДШОП” ЕООД си запазва правото да променя цените без предварително да уведомява за това вече регистрирани клиенти и потребители.

Клиентът декларира, че е съгласен с цената натискайки бутон „Поръчай” при извършване на електронно изявление за поръчка (заявка) на стоки (продукти) и /или услуги предлагани тук. Публикуваните цени в сайта са без ДДС. Преди да натисне бутон „Поръчай” клиентът , съгласно разпоредбите на Закона за защита на поребителя, се запознава с цената на стоките или услугите с включени всички данъци, което е видно от екрана на интернет страницата преди заявяването им.

При покупка на стоки, клинтът задължително заплаща 20% ДДС и му се издава данъчна фактура, която служи и за гаранционна карта за закупения продукт.

Промяна в цена на предлаган продукт не променя цената на продукта във връзка с валидно извършена заявка от клиент преди промяната и на интернет страницата на продукта. Клиентът (купувач) е длъжен да плати цената при предаване на стоката (продукт) или на документите, които му дават право да я получи.

НАЧИНИ НА ПЛАЩАНЕ

„ЛЕДШОП” ЕООД рабити с куриерски фирми ЕКОНТ и СПИДИ. Плащането се извършва с наложен платеж – при доставка получателят (купувач) на стоката заплаща обявената стойност на наложения платеж, която отговаря на направената от него заявка за покупка на стоки през интернет магазина Ledshop-bg.com.

Разноските по изпращането, доставката и превозването на стоки(продукти) са за сметка на купувача.


ДРУГИ

Сайта предоставя безпрепятствен, пряк и постоянен достъп на клиентите пазаруващи чрез страницата на онлайн магазина Ledshop-bg.com, до следната информация:

- името (наименованието) си - „ЛЕДШОП”ЕООД;

- данни за кореспонденция, включително телефон и адрес на електронна поща за осъществяване на пряка и навременна връзка – гр. София 1336, жк. Люлин 1, ул.102, бл.032А, партер;

телефони за връзка: + 359 888 939018, + 359 884 340734;  имейл: info@ledshop-bg.com;

Настоящият договор и Общи условия могат да бъдат променяни едностранно от „ЛЕДШОП” ЕООД, без да сме длъжни да уведомим регистрираните или нерегистрирани клиенти на онлайн магазина.

Клиента е длъжен, преди да направи заявка, да прочете тази страница съдържаща Общите условия и съдържането на Договора за продажба от разстояние обхващащи условията за поръчка и доставка на стоки чрез сайта.

„ЛЕДШОП” ЕООД се задължава да публикува всички промени в настоящия документ тук- на тази онлайн страница.

„ЛЕДШОП” ЕООД не носи отговорност при невярна информация в спецификациите и характеристиките на продуктите посочени от производителя.27.05.2019